menu

You want to move to fforst?

Mai 2018 | Eingestellt von: |

***english and polish version below***

Im fforst zu wohnen ist eine besondere Art zu leben – es kann zu einem zweiten Zuhause werden, zu einer Familie, die deinen Weg durch einer Welt begleitet, die von dir geformt wird und den Raum gibt deine eigenen Ideen zu verwirklichen. Entdecke deine eigenen Stärken in einer Gemeinschaft, die niemals vollendet ist und immer offen für Veränderungen. Es liegt bei dir – du kannst etwas ändern! Zieh ins fforst!

Du solltest den Willen mitbringen:
- die Welt, in der du lebst, zu verändern (wortwörtlich!)
- Teil eines tollen Projekts zu sein

Was wir dir bieten können:
Du kriegst die Möglichkeit eine Menge zu lernen über:
- Andere Kulturen (unsere WGs sind alle international)
- Kommunikation und Teamwork
- Selbstorganisation und deine eigenen Stärken und Schwächen
- Internationale Kommunikation (das fängt schon in der Küche deiner internationalen WG an!)
- Organisation eines Vereins, Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- Renovierungen, Einrichtung und Dekoration
- und noch viel mehr…

Du kannst Teil einer Gemeinschaft sein:
- deine Freunde sind deine Nachbarn
- es gibt interne Aktivitäten, bei denen wir uns besser kennenlernen
- fforst kann zu deinem zweiten Zuhause werden

Bewerbung:
Schicke uns eine Mail an unseren Vorstand: verbuendungshausfforst@gmail.com.
Wenn du uns besser kennenlernen willst, komm zu unseren Events!

********english**************

Want to move to fforst?
Being part of fforst is a way of living – it can be something like a second home, a family, accompanying you in a world which you can help to shape and which offers you a room to realize your ideas! Discover your strengths in a community that is never completed and always open to change You can make a difference! Move to fforst!

What we require the will to:
- shape the world you live in (literally!)
- be part of an amazing project

What we offer:
You can learn a lot about:
- Different cultures (all our flats are international)
- communication and teamwork
- self-organisation, your own strengths and weaknesses
- international communication (this starts already in the kitchen of your international flat)
- organisation of an association, event management and PR
- renovation, furnishing and decoration
- and much more…

You will be part of a community:
- your friends live next door in the same house as you
- there are internal activities to get to know each other better
- fforst can be your second home

Application:
Send a mail to our board at verbuendungshausfforst@gmail.com.
If you want to get to know us better come to our events!

**********polish**************

Chcesz zamieszkać w fforście?
Mieszkanie w fforście to sposób na życie – fforst może być jak drugi dom, jak rodzina, która jest przy tobie w świecie, który pomagasz kształtować i który daje ci przestrzeń na realizację własnych pomysłów! Odkryj swoje mocne strony, będąc częścią społeczności, która jest zawsze otwarta na nowości. I ty możesz wiele zmienić! Zamieszkaj w fforście!

Nasze wymagania to:
- chęć kształtowania świata, w którym żyjesz (dosłownie!)
- chęć bycia częścią niesamowitego projektu

Co oferujemy:
Możesz się wiele nauczyć na temat:
- innych kultur (wszystkie nasze mieszkania są zamieszkane przez ludzi różnych narodowości)
- komunikacji i pracy zespołowej
- planowania własnej pracy, swoich słabych i mocnych stron
- komunikacji międzynarodowej (która zaczyna się już w kuchni twojego międzynarodowego mieszkania)
- sposobu działania stowarzyszenia, zarządzania eventami, Public Relations
- remontów, urządzania i dekorowania wnętrz
- oraz wiele innych…

Będziesz częścią społeczności:
- twoi przyjaciele mieszkają w tym samym budynku
- organizujemy wewnętrzne eventy, żeby poznawać się lepiej
- fforst może stać się twoim drugim domem

Zgłoszenia:
Napisz do naszego zarządu na adres verbuendungshausfforst@gmail.com. Jeśli chcesz nas poznać lepiej, przyjdź także na nasze imprezy!